Gizlilik Politikası

Web sitesi [petronasuraniaroadshow.com]

İşbu belge, kişisel verilerin işlenmesiyle ve bu verilerin serbest dolaşımıyla ilgili olarak gerçek kişilerin korunması hakkında 2016/679 sayılı Yönetmeliğin (AB) (bundan sonra “GDPR” olarak anılacaktır) 13. ve 14. Maddeleri uyarınca, PETRONAS Lubricants Italy S.p.A. (“Petronas” veya “tarafımız”) tarafından web sitesi [●] (“Web Sitesi”) üzerinden toplanan kişisel verilerinizin (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) işlenmesi için geçerli politikalarımız ve uygulamalarımız hakkında sizi bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Veri sorumlusu ve iletişim bilgileri

Veri sorumlusu Petronas’tır. Aşağıda ilgili sözleşme bilgilerini bulabilirsiniz:

PETRONAS Lubricants Italy S.p.A.
Via Santena, 1 – 10029 Villastellone (TO)
Vergi kodu ve KDV 05082750968

Veri koruma memuru (“DPO”): Nemio Passalacqua
E-posta: privacy.eu@pli-petronas.com

Kişisel veri kategorileri

Kişisel Veri terimi, Petronas’a Web Sitesi üzerinden sunduğunuz verileri ifade etmektedir. Bu Kişisel Verilere şunlar dahildir:

Tarama verileri

Bu Web Sitesinin işletilmesi için kullanılan bilgi sistemleri ve yazılım prosedürleri, standart işlevlerinin bir parçası olarak kişisel verileri toplamaktadır. Bu verilerin aktarılması, İnternet haberleşme protokollerinin dahili bir özelliğidir.

Bu veri kategorisine herhangi bir kullanıcı tarafından kullanılan bilgisayarların ve terminal cihazlarının IP adresleri ve/veya alan adları, talep edilen kaynakların URI/URL (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcı/Bulucu) adresleri, bu taleplerin zamanları, belirli bir talebin sunucuya iletilmesi için kullanılan yöntem, geri gönderilen dosya boyutu, sunucu yanıt durumuna (başarılı şekilde gerçekleştirildi, hata vb.) karşılık gelen bir sayısal kod ve kullanıcıların işletim sistemi ve bilgisayar ortamı ile ilgili diğer parametreler dahildir.

İletişim

Web Sitesi üzerinden bizimle iletişime geçtiğinizde tarafımıza ad, soyadı, adres, telefon numarası ve tercihinize bağlı olarak, bizimle paylaşmaya karar verdiğiniz ve tarafınızdan toplayacağımız diğer bilgileri vermeniz gerekebilir.

Bülten

Bültenimize kaydolursanız e-posta adresiniz de Petronas’ın sahip olduğu bilgiler arasında bulunabilir.

Çerezler

Kullanıcılarımız hakkında kişisel bilgiler toplamak için çerezler kullanıyoruz. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz.

İşleme gerekçeleri ve yasal dayanak

İşleme gerekçeleri:

Kişisel Verileriniz sadece aşağıdaki amaçlar doğrultusunda toplanacak ve işlenecektir:

Veri kategorileri İşleme gerekçeleri Yasal dayanak
Tarama verileri Sunucu kullanımı hakkında istatistiksel veriler (en çok ziyaret edilen sayfalar, tarihe/saate göre ziyaretçi sayısı, kaynak coğrafi alanlar vb.) elde etmek ve sunucuların çalışmasını kontrol etmek. Veri sorumlusunun, hizmetlerin performansını analiz etmek ve geliştirmek ve suçları ve yolsuzlukları önlemek için geçerli gerekçeleri
Petronas’a Web Sitesi üzerinden ulaşmak Talep ettiğiniz hizmetleri (ör. ürünler hakkında bilgi ve öneriler) sunmak. Onay
Bülten İlginizi çekebileceğini düşündüğümüz güncel veya yeni ürünler, ticari fırsatlar ve sponsorluğu Petronas tarafından gerçekleştirilen hizmetler veya etkinlikler hakkında tarafınıza bilgi vermek ve ayrıca müşteri memnuniyetini doğrulamak, pazar araştırmaları ve anketler düzenlemek ve çekilişlere, ödüllere, seyahatlere ve/veya ücretsiz hediye gönderimine katılmanızı sağlamak. Onay

Kişisel Verilerinizin gönderilmesi zorunlu değildir. Onay vermemenizin, tarafınıza burada açıklanan hizmetlerin ve/veya bilgilerin sunulamaması dışında hiçbir etkisi olmayacaktır.
İstediğiniz zaman onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz.

Verilerin Saklanması

Veriler, Web Sitesi tarafından sağlanan hizmetlerin yerine getirilmesi ve yasal yükümlülüklere uyulması, düzenleyici kurumların gereksinimlerinin karşılanması, anlaşmazlıkların çözümü, güvenliğin sağlanması ve sahtekarlık ve kötüye kullanımın engellenmesi için gerekli olduğu süre boyunca saklanacaktır.
Pazarlama faaliyetleri için onay vermeniz durumunda kişisel verileriniz, toplandığı tarihten itibaren iki yıl daha saklanacaktır.
Çerezlerin kullanımı yoluyla toplanan Kişisel Veriler, ana sayfada belirli bir seçim yoluyla yeni bir onay vermediğiniz sürece, Kişisel Veriler silindikten sonra en fazla 2 ay süreyle saklanacaktır.

Veri Alıcıları

Kişisel Verileriniz, Petronas personeli tarafından işlenir ve gerekli olması halinde veya yukarıda açıklanan amaçların yerine getirilmesi için Kişisel Verileriniz, tarafımızca özel olarak veri işleyici olarak atanan üçüncü taraflarca işlenebilir.

Kişisel Verilerinizin ifşa edilebileceği alıcı kategorileri şu şekildedir:

  1. BT sağlayıcıları vb. gibi veri işleyici olarak atanan üçüncü taraflar;
  2. özellikle yasal ve düzenleyici yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları.

Belirli koşullarda Kişisel Verileriniz, AEA bölgesi dışına, Petronas Group şirketlerine veya üçüncü taraf veri işleyicilerine aktarılabilir. Böyle bir durumda Petronas, veriler için yeterli veri koruma tedbirleri uygulanmasını garanti etmek üzere bağlayıcı şirket kuralları veya AB Komisyonu tarafından belirlenen standart veri koruma maddeleri dahil uygun koruma önlemlerini alacaktır.

Veri sahibinin hakları

İstediğiniz zaman Kişisel Verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenme ve kişisel verileriniz tarafımızca işleniyorsa bu verilere erişme, verilerin veya işleme kaydının düzeltilmesini veya silinmesini talep etme, verilerinizin işlenmesine itiraz etme ve verilerin aktarılmasını talep etme hakkınızdan yararlanabilirsiniz. Veri taşınabilirliği hakkıyla ilgili olarak, Kişisel Verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta almak ve kişisel verilerinizi sağladığınız veri sorumlusunun bilgisi dahilinde olmak kaydıyla bu verilerin başka bir veri sorumlusuna aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Pazarlama iletişimine kaydolduysanız veya buna onay verdiyseniz istediğiniz zaman ücretsiz olarak Kişisel Verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel Verilerinize erişmek veya bunları düzeltmek isterseniz veya bu gizlilik bildirimi ile ilgili sorularınız varsa lütfen  bize privacy.eu@pli-petronas.com adresi üzerinden erişin.

Denetim Kurumu

İlgili veri koruma kanunlarının çiğnenmesi durumunda yetkili veri koruma kurumuna şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.